Functies

Hier vindt u de functies binnen het functiehuis.
01 directeur DB
02 leraar basisonderwijs
03 excellente leraar
04 gespecialiseerde leraar (speciaal) basisonderwijs
05 vakleerkracht
06 leraarondersteuner
07 leraarondersteuner BS
08 klassenassistent
09 onderwijsassistent
10 facilitair medewerker
11 algemeen medewerker
12 conciërge
13 administratief medewerker
14 secretaresse
15 medewerker schoonmaak
16 logopedist
17 fysiotherapeut
18 maatschappelijk werker
19 orthopedagoog/psycholoog
20 psychodiagnostisch medewerker
21 ambulant onderwijskundig begeleider
22 bestuurssecretaresse
23 management assistent
24 stafmedewerker personeel
25 coach
26 manager Onderwijs en Kwaliteit