GMR

Hier vindt u het vergaderrooster GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) voor het schooljaar 2016/2017.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle