Inloggen mijn codo

“Catent, Ontwikkelen met passie"

Catent, stichting voor onderwijs en begeleiding, is het bevoegd gezag van 34 scholen voor basisonderwijs, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs (Facet en De Vonder).
Op alle scholen samen werken circa 500 personeelsleden voor ruim 5.000 leerlingen. De scholen liggen verspreid over vier provincies, te weten Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.

Catent is een waardegestuurde stichting waarin samenwerking gezocht wordt in de zoektocht naar antwoorden op levensvragen. Daarbij wil Catent recht doen aan diversiteit, ook aan diversiteit in sturende waarden. Wij baseren ons hierbij van oorsprong op een katholiek-christelijke grondslag en de algemene regelingen voor het katholiek onderwijs. Het overgrote deel van de scholen heeft dan ook een katholieke oorsprong, en een enkele school is oecumenisch.

Catent streeft naar groei van de mens in al zijn facetten: van zijn kennis, het vermogen om die kennis toe te passen en zijn persoonlijkheid. Dat geldt zowel voor onze leerlingen als voor onze medewerkers.
Onze gedrevenheid daarbij is groot, net zoals we een grote inzet vragen van alle betrokkenen: de onderwijskrachten, het ondersteunend personeel, de leerlingen, hun verzorgers en de totale omgeving. Passie is daarbij het sleutelwoord, wij hebben passie voor groei.

Catent staat voor ‘ontwikkelen met passie’.

Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 088-8508680

bezoekadres:
Rechterland 1
8024 AH Zwolle
KvK. 41025409

 

In verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is het Bestuurskantoor gesloten op 18 en 21 april 2014. Dinsdag 22 april 2014 is het Bestuurskantoor vanaf 08.30 uur telefonisch weer bereikbaar.


In verband met de meivakantie is het Bestuurskantoor gesloten van vrijdagmiddag 25 april 2014 tot en met maandag 5 mei 2014.
Bij eventuele calamiteiten kunt u contact opnemen met tel. 06-44618642. Dit nummer uitsluitend gebruiken als er niet gewacht kan worden tot dinsdag 6 mei  2014.
Dinsdag 6 mei 2014 is het Bestuurskantoor vanaf  08.30 uur telefonisch weer bereikbaar. 


 

In verband met mijn afwezigheid van vrijdagmiddag 21 december 2012 tot en met zondag 6 januari 2013 wordt uw e-mail niet eerder beantwoord dan maandag 7 januari 2013 2012.

Voor eventuele calamiteiten kunt u contact opnemen met 06-44618642.

Met vriendelijke groet,

Helen Uythoven

Bestuurssec