Downloads

Download hier de brochure Passend Onderwijs.
Download hier het protocol crisisplaatsing.
Download hier de lijst expertise.

Formeel participeert Catent in zes landelijk vastgestelde regio’s Passend Onderwijs. Zie hiervoor de websites:
1. www.2305po.nl|
Download hier het jaarverslag 2014-2015.
2. www.passendonderwijsinfryslan.nl
3. www.veldvaartenvecht.nl
4. www.swv2202.nl
5. www.zeeluwe.nl
6. www.po2203.nl
Alle contacten lopen altijd via 038-3031845.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle