Stichting Catent is formeel (Academische) Opleidingsschool.
Dit komt voort uit het gegeven dat er een samenwerkingsverband Opleidingsschool Catent-Katholieke Pabo Zwolle is. U leest daarover in deze brochure.
De (Academische) Opleidingsschool Catent is formeel door “Netherlands Quality Agency (NQA) beoordeeld. Uit de beoordeling komt naar voren dat het “samenwerkingsverband” stichting Catent- KPZ gekenmerkt wordt door een krachtige leeromgeving, waarin opleiden, schoolontwikkeling en onderzoek goed samengaan. Er is daarbij sprake van een duurzame en enthousiaste relatie. Daardoor krijgt het “samenwerkingsverband” volmondig en overtuigd het oordeel voldoende. Natuurlijk zijn er (nog) zaken die verbeterd  en geoptimaliseerd kunnen worden. Er zijn dan ook aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen liggen met name op het terrein van de gewenste/benodigde onderwijsleeromgeving voor studenten en op het gebied van versterking kwaliteitsborging.

Download hier de beoordelingsrapportage Opleidingsschool.
Zie hier de film van De Wingerd, zijnde (Academische) Opleidingsschool.
Zie hier de algemene AOS film.