Stichting Catent wil dat kinderen een succesvolle toekomst tegemoet gaan en hun talenten “waardeN-vol” ontwikkelen. We hebben daarbij twee belangrijke pijlers:

  1. Eigentijds en kwalitatief hoogwaardig onderwijs op onze scholen
  2. Onze identiteit, die is gebaseerd op zes kernwaarden die richtinggevend zijn voor ons handelen

(meer…)