Stichting Catent stelt elke vier jaar een strategienota vast. In deze strategienota stippelen we het beleid uit en brengen we onze ambities tot uitdrukking. De vertaalslag wordt gedocumenteerd in jaarplannen. Aan het eind van ieder…

Lees meer
Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle