Mevrouw C.(Cécile) H.M.L. Servaes

foto Harry Cock

“Door het kind in jezelf levend te houden, te zoeken naar creatieve manieren om op professionele wijze en toch ook speels elkaar te blijven uitdagen, is het mogelijk om altijd een beetje kind te blijven én te blijven ontwikkelen. Precies wat zo belangrijk is in het hele leven!”

 

Mevrouw C.(Cécile) H.M.L. Servaes heeft eerst gewerkt als leerkracht, directeur, beleidsmedewerker en bovenschools manager in het (speciaal) basisonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs. Daarna is zij jaren werkzaam geweest als senioradviseur/accountmanager in het basis- alsook voortgezet onderwijs,bij gemeenten en peuteropvang. Binnen organisatie adviesbureaus alsook vanuit eigen bedrijf. Naast verschillende bestuursfuncties in de “vrije tijd” is zij vanaf 2006 als voorzitter College van Bestuur binnen Stichting Catent werkzaam.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle