Functies

Hier vindt u de functies binnen het functiehuis.
01 directeur DB
02 leraar basisonderwijs
03 excellente leraar
04 excellente leraar/interne begeleiding 
05 excellente leraar/coördinatie van een locatie
06 gespecialiseerde leraar (speciaal) basisonderwijs
07 vakleerkracht
08 leraarondersteuner
09 leraarondersteuner BS
10 klassenassistent
11 onderwijsassistent
12 facilitair medewerker
13 algemeen medewerker
14 conciërge
15 administratief medewerker
16 secretaresse
17 medewerker schoonmaak
18 logopedist
19 fysiotherapeut
20 maatschappelijk werker
21 orthopedagoog/psycholoog
22 psychodiagnostisch medewerker
23 ambulant onderwijskundig begeleider
24 bestuurssecretaresse
25 management assistent
26 stafmedewerker personeel
27 coach
28 manager Onderwijs en Kwaliteit