IKC Het Natuurrijk, Vilsteren

​​​​​​​Het College van Bestuur van Catent heeft het besluit moeten nemen IKC Het Natuurrijk in Vilsteren per 1 augustus 2021 te sluiten. Het leerlingenaantal lag het huidige schooljaar al onder de gemeentelijke opheffingsnorm van 31 leerlingen en daalt het komende schooljaar tot onder de landelijke opheffingsnorm van 23 kinderen. De afgelopen weken werd duidelijk dat er zo weinig kinderen over blijven dat het niet haalbaar en niet wenselijk is hen op Het Natuurrijk onderwijs te blijven bieden.

Afname leerlingenaantal

De terugloop van het aantal leerlingen speelt Het Natuurrijk al een aantal jaren parten en hangt nauw samen met de afnemende groei van de bevolking van Vilsteren. De school had op 1 oktober 2020 30 leerlingen en de prognoses voor de komende jaren gingen uit van 20 in het schooljaar 2021/2022 en 14 in het jaar daarna. Het feit dat het leerlingenaantal onder de landelijke opheffingsnorm terechtkomt, betekent dat het Rijk de bekostiging van het onderwijs op Het Natuurrijk per 1 augustus 2022 beëindigt.

Onhaalbaar en onwenselijk

Het College van Bestuur hoopte, in het belang van de kinderen, in ieder geval tot 1 augustus 2022 onderwijs op Het Natuurrijk te kunnen bieden. De kinderen van de huidige groep 7 zouden daardoor hun schooltijd op Het Natuurrijk kunnen afronden. De afgelopen weken werd echter duidelijk dat een aantal ouders besloten heeft hun kind(eren) voor het komende schooljaar bij de Sint Bernardusschool in Ommen of een andere school aan te melden. Het aantal kinderen dat overblijft, is zo weinig dat het financieel onhaalbaar wordt om in Vilsteren onderwijs te blijven bieden. Voor de kinderen is het wat ons betreft overigens ook onwenselijk om in zo’n kleine groep te leren en te spelen. Kinderen hebben voor hun ontwikkeling niet alleen goed onderwijs, maar ook leeftijdgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes nodig. 

Betrokkenheid landgoed en gemeenschap Vilsteren

Het afgelopen jaar hebben niet alleen wij, maar ook Plaatselijk Belang en Landgoed Vilsteren gezocht naar mogelijkheden om op Het Natuurrijk onderwijs te blijven bieden. Die oplossing is helaas niet gevonden. Wij realiseren ons, vanuit onze betrokkenheid bij de kinderen, de ouders en de gemeenschap van Vilsteren, hoe moeilijk dit voor iedereen is. De sluiting van de school is ook voor de dorpsgemeenschap een aderlating.