Stichting Catent stelt elke vier jaar een strategienota vast. In deze strategienota stippelen we het beleid uit en brengen we onze ambities tot uitdrukking. De vertaalslag wordt gedocumenteerd in jaarplannen. Aan het eind van ieder kalenderjaar blikken we terug op het opgestelde jaarplan en leggen we de behaalde resultaten vast in ons jaarverslag. Benieuwd naar het jaarverslag van 2017? Het totale jaarverslag vindt u hier, inclusief de jaarrekening.