Jeanette Hartman

‘Welbevinden als voorwaarde voor ontwikkeling’.

Mijn naam is Jeanette Hartman. Ik heb ruim 22 jaar ervaring in het (speciaal) basisonderwijs. De afgelopen zesenhalf jaar heb ik gewerkt als ambulant begeleider cluster 3 voor onderwijscentrum de Twijn in Zwolle. De Twijn is een school voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of kinderen die ernstig of chronisch ziek zijn.

 

Binnen het expertiseteam heb ik de taak de scholen waarvoor vragen zijn bij leerlingen op gebied van cluster 3 te ondersteunen. Daarnaast heb ik ook expertise op het gebied van werkhouding/gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Ik ben van mening dat het welbevinden van een kind op school voorop moet staan. Pas als een kind goed in zijn/haar vel zit kan het tot leren en ontwikkeling komen.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle