Lees onze brochure ‘De identiteit van Catent’

Stichting Catent wil dat kinderen een succesvolle toekomst tegemoet gaan en hun talenten “waardeN-vol” ontwikkelen. We hebben daarbij twee belangrijke pijlers:

  1. Eigentijds en kwalitatief hoogwaardig onderwijs op onze scholen
  2. Onze identiteit, die is gebaseerd op zes kernwaarden die richtinggevend zijn voor ons handelen

De identiteit van onze scholen krijgt vorm vanuit de verhouding school-samenleving en daarmee gepaard gaande ontwikkelingen, én door pedagogische- en onderwijskundige keuzes die we als stichting maken. Het strekt zich uit over drie met elkaar samenhangende domeinen: leren, leven en samenleven.
De vormgeving van de identiteit is een interactief – constructief proces, dat zich richt op communicatie tussen leerlingen en met een blik op tradities. Door kinderen te laten ervaren wat verhalen van anderen met hun doen. Door hen te “leren” wat verhalen van anderen voor hen betekenen. En hoe die verhalen hun eigen levensverhaal beïnvloeden.

Vanuit levensbeschouwelijke vorming leren onze scholen leerlingen om naar deze dynamiek te kijken. Daarbij staat centraal de wisselwerking tussen ‘wat vind ik zelf ’, en ‘wat betekent hetgeen ik vind voor het perspectief van samenwerken en het aangaan van zinvolle verbindingen gericht op leven en samenleven’. Benieuwd naar meer? Lees dan onze brochure “De identiteit van Catent”