De heer L.(Leo) M.H.C. Boschman

“Op basis van vertrouwen
mogelijkheden scheppen voor ontplooiing van kinderen en volwassenen. Daarbij zijn de blik op de langere termijn en het gemeenschappelijk belang leidende principes.”

 

De heer L.(Leo) M.H.C. Boschman heeft veel ervaring in het primair onderwijs. Vanuit verschillende posities was hij zo betrokken bij de ontwikkelingen in het basisonderwijs, allereerst in de functie van groepsleerkracht, later als directeur. Sinds 2000 is hij op organisatieniveau actief geweest als bovenschools manager. Sinds 2006 als lid College van Bestuur Stichting Catent.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle