Maatregelen i.v.m. het coronavirus

In verband met de afgekondigde maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus geldt voor alle scholen en voor het bestuursbureau binnen Catent het volgende: 

 • Onze scholen zijn op dit moment dicht voor onderwijs. We begrijpen dat dit besluit vergaande gevolgen heeft voor ieders persoonlijke situatie.
 • De scholen zijn open voor de opvang van kinderen waarvan beide ouders in vitale beroepen werken. De lijst gericht op om welke ouders het gaat is door de rijksoverheid verspreid en aan de scholen overhandigd. U kunt deze lijst vinden op cruciale-beroepsgroepen rijksoverheid 
 • Voor onze medewerkers geldt dat zij, indien zij geen klachten hebben of ziek zijn, werken. Het werk is allereerst gericht op het realiseren van de hiervoor genoemde opvang, en tevens op het gaan realiseren van onderwijs-op-afstand. Het laatst genoemde geschiedt op allerlei manieren. De scholen onderhouden daarover direct contact met de ouders van onze leerlingen.
 • Waar het nodig is werken onze medewerkers vanuit huis.
 • Bijeenkomsten, vergaderingen, overleg en afspraken waarbij onze medewerkers zijn betrokken zijn voorlopig uitgesteld. Indien u een afspraak had staan met een medewerker zult u te zijner tijd worden geïnformeerd welke afspraken op welk moment weer worden opgepakt.
 • Voor landelijk vastgelegde data (bijvoorbeeld de eindtoets voor groep 8 in april) volgen we de landelijke berichtgeving. Indien daar ontwikkeling in is wordt u via de school daarover geïnformeerd.
 • Voor vragen zijn en blijven we bereikbaar. ​Waarbij voor u de leerkracht/de school van uw zoon/dochter als eerste aanspreekpunt geldt.
 • Het bestuursbureau blijft per mail (info@catent.nl) bereikbaar. Zo spoedig als mogelijk is wordt op uw mailbericht gereageerd.
 • Bestuursleden zijn via hun persoonlijke mobiele nummer bereikbaar. Indien er zich een uitzonderlijke, dringende situatie voordoet kunt u bellen met 0610564488.
 • Wanneer de maatregelen na 6 april worden verlengd zullen wij deze in principe volgen. 
 • Wij wensen iedereen veel sterkte en met name goede gezondheid toe.

College van Bestuur Stichting Catent