Medezeggenschap

Inspraak is belangrijk. Vooral als het om de ontwikkeling van kinderen gaat. Vanuit de overheid is daarom de medezeggenschap wettelijk geregeld in de Wet op de Medezeggenschap op Scholen in het Onderwijs (WMS). Bij Stichting Catent krijgt dit op twee niveaus vorm:

 

  1. Iedere afzonderlijke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Download hier het MR reglement.
  2. Download hier het MZ statuut.
  3. Op stichtingsniveau via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Download hier het GMR reglement.