Medezeggenschap bij Catent

Via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad krijgen ouders en leerkrachten de kans om formeel mee te werken aan het stichtingsbeleid. De GMR bevat een evenredige verdeling tussen het aantal ouders en personeelsleden, zodat de inspraak ook evenredig is verdeeld. Onderwerpen met betrekking tot het stichtingsbeleid en de daarin terugkomende speerpunten en beleidswijzigingen komen uitgebreid aan bod tijdens de vergaderingen van de GMR. De GMR publiceert de besproken informatie vervolgens voor (G)MR leden en voor de ouders.

Samenstelling en functieverdeling GMR:

Hieronder vindt u een overzicht van de samestelling en functieverdeling van de GMR binnen Stichting Catent.

 

Personeel

Ouder

 

Heeft u belangstelling voor de vacature ouder- of personeelslid, laat ons dit weten via secretariaatGMR@catent.nl

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle