Medezeggenschap bij Catent

Via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) krijgen ouders en leerkrachten de kans om formeel mee te denken over het stichtingsbeleid. De GMR bevat een evenredige verdeling tussen het aantal ouders en personeelsleden, zodat de inspraak ook evenredig is verdeeld. Onderwerpen met betrekking tot het stichtingsbeleid en de daarin terugkomende speerpunten en beleidswijzigingen komen aan bod tijdens de vergaderingen van de GMR. De GMR communiceert informatie vervolgens naar MR leden van de scholen. waar nodig publiceert zij openbaar via www.gmrcatent.nl .

Samenstelling en functieverdeling GMR:

Hieronder vindt u een overzicht van de samenstelling en functieverdeling van de GMR binnen Stichting Catent.

 

Personeel

Ouder

 

Heeft u belangstelling voor de vacatures ouder- of personeelslid, laat ons dit weten via secretariaatGMR@catent.nl

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle