Missie en Visie

De ontwikkeling van de leerlingen staat centraal! Hieronder vindt u de missie en visie van de medezeggenschapsraad binnen Stichting Catent.

 

Missie

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van Stichting Catent wil een gelijkwaardige en kritische partner zijn van het College van Bestuur (CvB). De GMR zet zich in voor het behartigen van de belangen van kinderen, ouders en personeel op betrokken en kundige wijze.

Visie medezeggenschapsraad

Stichting Catent richt zich op kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor haar kinderen, actieve betrokkenheid van ouders en goede arbeidsomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel. De GMR van Stichting Catent heeft de ambitie erop toe te zien dat Stichting Catent hierin voldoet.

 

De GMR wil op constructieve wijze door het College van Bestuur meegenomen worden bij de (meerjaren)begroting en beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.  Dit om te kunnen komen tot een zorgvuldige en weloverwogen advies. De GMR stelt zich, op basis van haar wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden, proactief, professioneel, betrokken en inspirerend op.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle