Stichting Catent stelt elke vier jaar een strategienota vast. In deze strategienota stippelen we het beleid uit en brengen onze ambities tot uitdrukking. De vertaalslag wordt gedocumenteerd in jaarplannen. Aan het eind van ieder kalenderjaar…

Lees meer

Stichting Catent is formeel (Academische) Opleidingsschool.
Dit komt voort uit het gegeven dat er een samenwerkingsverband Opleidingsschool Catent-Katholieke Pabo Zwolle is. U leest daarover in deze brochure. Lees meer

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle