Vrijdagavond 20 april 2018 was het weer tijd voor het jaarlijkse volleybaltoernooi van het Onderwijsbureau in Meppel.
In Topsporthal Ezinge in Meppel traden 29 teams, waaronder zeven teams van Stichting Catent, in het strijdperk. Het team van…

Lees meer

Stichting Catent stelt elke vier jaar een strategienota vast. In deze strategienota stippelen we het beleid uit en brengen onze ambities tot uitdrukking. De vertaalslag wordt gedocumenteerd in jaarplannen. Aan het eind van ieder kalenderjaar…

Lees meer
Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle