Stichting Catent stelt elke vier jaar een strategienota vast. In deze strategienota stippelen we het beleid uit en brengen onze ambities tot uitdrukking. De vertaalslag wordt gedocumenteerd in jaarplannen. Aan het eind van ieder kalenderjaar…

Lees meer

Stichting Catent verzorgt katholiek basisonderwijs en heeft dan ook een katholieke grondslag. Onze aanpak wordt gestuurd vanuit de katholiek-christelijke traditie.

Lees meer
Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle