Jaarverslagen

Het jaar 2021 was voor Catent een boeiend en enerverend jaar. Covid-19 speelde een belangrijke rol in het totale maatschappelijke proces en niet in de laatste plaats binnen het onderwijs.
Van alle medewerkers is in 2021 veel gevraagd. Er is sprake van een grote mate van saamhorigheid in de hele organisatie. De onderlinge communicatie was goed en is onder regie van de afdeling communicatie strak en duidelijk uitgevoerd. Hierdoor is sprake geweest van relatieve rust, ondanks de vele perikelen die door Covid zijn ontstaan. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar alle medewerkers van Catent die ook in 2021 hebben laten zien over een grote mate van betrokkenheid te beschikken, flexibel zijn en veerkracht hebben getoond.

Lees hier het volledige Bestuursverslag 2020.
Lees hier het volledige Bestuursverslag 2019.
Lees hier het volledige Bestuursverslag 2018.
Lees hier het volledige Bestuursverslag 2017.