Jaarverslagen

2023 is het jaar waarin we ons motto “ik zie je, je bent belangrijk voor mij, ik waardeer je” verder hebben geborgd in de organisatie. Op verzoek van de gemeente Zwolle en Dalfsen zijn we succesvol twee nieuwkomersscholen gestart, met Florion als partner in Zwolle. Na de zomervakantie is in Oldemarkt de Oekraïense school gestart.

Ons medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) toonde een hoge waardering van 8,7. Er was tevredenheid over samenwerking, sfeer, leidinggevenden en de inhoud van het werk. Tegelijkertijd blijft de ervaren werkdruk een aandachtspunt.

In 2023 hebben we veel geïnvesteerd in het herstellen en versterken van onze interne en externe relaties. Door nauwe samenwerking met ouders, gemeenten en collega-scholen staat Catent stevig in de samenleving, altijd in het belang van onze leerlingen.

Met hoop, vertrouwen en hoge verwachtingen zijn we 2024 gestart. Hoop op voldoende ruimte voor onze leerlingen en collega’s. Vertrouwen in onze toegewijde medewerkers. Verwachting dat we als bestuur alles binnen onze invloedsfeer benutten om ons onderwijs en onze bedrijfsvoering te versterken, zodat we betekenisvol en goed onderwijs kunnen blijven bieden.

Lees hier het volledige Jaarverslag 2022
Lees hier het volledige Jaarverslag 2021
Lees hier het volledige Bestuursverslag 2020
Lees hier het volledige Bestuursverslag 2019
Lees hier het volledige Bestuursverslag 2018
Lees hier het volledige Bestuursverslag 2017