De wet Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is een andere manier om de behoefte aan extra ondersteuning te organiseren. Het bestuur wordt primair verantwoordelijk voor deze ondersteuning. Alle vormen van ondersteuning worden vanuit één punt, vanuit het bestuur van Catent, georganiseerd en gefinancierd. Bij het bestuur ligt tenslotte de zorgplicht.

Arrangementen

Afgaande op de ondersteuningsbehoeften van een leerling gaan scholen zelf  ‘arrangementen’ voor hun leerlingen maken. De schooldirecteur kan daarbij een beroep doen op, alle binnen het bestuur, aanwezige kennis en expertise. Eventueel kijken we ook bij collega-bestuurders in de regio of daar aanvullende kennis en expertise aanwezig is. De Catent Commissie van Arrangeren en Toewijzen is bij het definitief toekennen van arrangementen betrokken.

Speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO)

Voor leerlingen met een hele specifieke ondersteuningsbehoefte kan een arrangement bestaan uit plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO). Het bestuur is dan de aanvrager van een ‘toelaatbaarheids- verklaring’. Deze is nodig is om een leerling te kunnen plaatsen op een SBO- of SO-school. Het traject richting een toelaatbaarheidsverklaring loopt via de Catent Commissie van Arrangeren en Toewijzen. De toelaatbaarheids-verklaring wordt uiteindelijk afgegeven door een objectieve “commissie” in een regio waarbinnen een S(B)O school staat.

Veel mensen denken dat het Passend Onderwijs wordt ingevoerd om het speciale (basis)onderwijs af te schaffen. Dat is niet zo. Het speciaal (basis)onderwijs blijft gewoon bestaan. Wel wordt intensiever dan voorheen gekeken of de ondersteuning op de reguliere basisschool geboden kan worden. De ouders zijn gespreks- en samenwerkingspartner van de scholen bij alles wat het onderwijs en de ondersteuning van hun kind betreft.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle