Downloads

Download hier de brochure Passend Onderwijs.
Download hier het protocol crisisplaatsing.

 

Formeel participeert Catent in zes landelijk vastgestelde regio’s Passend Onderwijs. Zie hiervoor de websites:
1. www.2305po.nl
2. www.passendonderwijsinfryslan.nl
3. www.veldvaartenvecht.nl
4. www.swv2202.nl
5. www.zeeluwe.nl
6. www.po2203.nl
Alle contacten lopen altijd via 038-3031845.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle