Onderwijs(zorg)behoeften

Leerlingen die op basis van hun onderwijs(zorg)behoefte extra ondersteuning nodig hebben en waarvoor de basisondersteuning tekort schiet, kunnen terecht bij het Expertiseteam Passend Onderwijs. De contactpersoon is de trajectbegeleider (orthopedagoog) die samen met de school gaat kijken wat de beste werkwijze voor uw kind is. Is de expertise op de school niet voldoende aanwezig dan kan de school zich wenden tot de Catent Commissie van Arrangeren en Toewijzen (CCAT).

 

Wat doet de CCAT?

Doelstellingen van de CCAT

De Catent Commissie van Arrangeren en Toewijzen richt zich op de volgende doelstellingen:

 

 

Samenstelling CCAT

De Catent Commissie van Arrangeren en Toewijzen bestaat uit:

 

 

Bereikbaarheid

De CCAT is bereikbaar via ccat@catent.nl of 038-3031845.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle