Veranderingen omtrent de wet op het passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet op het passend onderwijs van kracht gegaan. Passend onderwijs is een andere manier om de behoefte aan extra ondersteuning te organiseren. Het bestuur wordt primair verantwoordelijk voor deze ondersteuning. Alle vormen van ondersteuning worden vanuit één punt, vanuit het bestuur van Catent,  georganiseerd en gefinancierd. Bij het bestuur ligt tenslotte de zorgplicht

Arrangementen

Voor sommige kinderen is extra ondersteuning nodig. Stichting Catent zorgt ervoor dat de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, deze ondersteuning ook kunnen bieden. Afgaande op de ondersteuningsbehoeften van een leerling gaan scholen zelf zogenaamde ‘arrangementen’ voor hun leerlingen maken. Denk bijvoorbeeld aan een pakket voor ondersteuning op maat. De schooldirecteur kan daarbij een beroep doen op, alle binnen het bestuur, aanwezige kennis en expertise. Stichting Catent beschikt over deze kennis en ervaring. Eventueel kijken we ook bij collega-bestuurders in de regio of daar aanvullende kennis en expertise aanwezig is. De Catent Commissie van Arrangeren en Toewijzen is daarbij aan zet.

Speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO)

Voor leerlingen met een hele specifieke ondersteuningsbehoefte kan ook in de nieuwe situatie gedacht worden aan plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO). Het bestuur is dan de aanvrager van een ‘toelaatbaarheids- verklaring’. Deze is nodig is om een leerling te kunnen plaatsen op een SBO- of SO-school. Het traject richting een toelaatbaarheidsverklaring loopt via de Catent Commissie van Arrangeren en Toewijzen. De toelaatbaarheidsverklaring wordt uiteindelijk afgegeven door een objectieve “commissie” in een regio waarbinnen de S(B)O school staat.

 

Wat verandert er niet?

Wat er niet verandert is ook belangrijk om te vermelden. Veel mensen denken dat het passend onderwijs wordt ingevoerd om het speciale (basis)onderwijs af te schaffen. Dat is niet zo. Het speciaal (basis)onderwijs blijft gewoon bestaan. Wel wordt intensiever dan voorheen gekeken of de ondersteuning op de reguliere basisschool geboden kan worden. Wat ook niet verandert is de centrale rol van de ouders. Zij zijn eerst verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind en daarmee gespreks- en samenwerkingspartner van de scholen bij alles wat het onderwijs en de ondersteuning van hun kind betreft.

 

Meer lezen? Download hier meer informatie over “Passend Onderwijs binnen Catent”.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle