Wat houdt Passend Onderwijs in?

De Wet passend onderwijs gaat er vanuit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint. Dat betekent dat het bestuur moet voldoen aan zorgplicht, basisondersteuning moet kunnen bieden en een School-Ondersteunings-Profiel (SOP) moet opstellen. Maar wat houdt dat allemaal in?

 

Zorgplicht

De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. We kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat het kind wel kan. De kansen en mogelijkheden van het kind staan dan ook centraal.

 

Per leerling kijken we waar en hoe we een passend onderwijsaanbod het beste kunnen realiseren. Dat kan het bieden van hulp zijn die een school in huis heeft. Denk aan extra aandacht bij het leren lezen of rekenen. Of een aanbod voor hoogbegaafde kinderen. Het kan ook gaan om zwaardere vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld begeleiding voor kinderen met gedragsproblemen of van kinderen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Voor meer informatie over de landelijke ontwikkelingen kijk op: www.passendonderwijs.nl.

Basisondersteuning

De basisondersteuning is de ondersteuning waarvan wij als bestuur vinden dat deze in iedere school aanwezig moet zijn. De ijkpunten van de basisondersteuning liggen op het domein van beleid, onderwijs, begeleiding en organisatie en is opgebouwd uit de volgende punten:

 

 

De basisondersteuning voor de scholen van Stichting Catent wordt met regelmaat  opnieuw vastgesteld. Middels audits op de scholen kijken we of de school aan de basisondersteuning blijft voldoen.

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Voor alle scholen is het wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) te hebben. Deze verplichting geldt voor de reguliere basisscholen, de speciale basisscholen en de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. In het SOP wordt beschreven welke ondersteuning de school realiseert en hoe de school zich verder wil ontwikkelen (ambities). Anders gezegd: de mate waarin de school nu kan voorzien in de onderwijsbehoeften van leerlingen en hoe ze dat in de toekomst wil doen.

 

Jaarlijks wordt op iedere school het schoolondersteuningsprofiel beschreven. Het College van Bestuur van Catent stelt de profielen – allen voorzien van een advies van de MR- vast. Het schoolondersteuningsprofiel van iedere school is terug te vinden op de website en/of in de schoolgids van de betreffende school. Het schoolondersteuningsprofiel geeft iedereen (ouders en alle partijen) duidelijkheid over de mogelijkheden extra ondersteuning aan leerlingen die de school kan bieden.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle