Zorgstructuur

Heeft u vragen over de begeleiding van uw zoon of dochter? Neem dan allereerst contact op met de interne begeleider van de school. Samen met de interne begeleider kijkt u naar wat de mogelijkheden zijn om uw kind optimaal te begeleiden. Zo nodig betrekt de intern begeleider een van de trajectbegeleiders, zijnde de orthopedagogen van Stichting Catent bij het optimaliseren van de begeleiding.

 

 

Simone Doolaard is manager onderwijs en
kwaliteit. De manager onderwijs en kwaliteit is tevens de voorzitter van de Catent Commissie Arrangeren en Toewijzen. Deze commissie bekijkt, op verzoek van de school, hoe de optimale ondersteuning gerealiseerd kan worden en of een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs nodig is.

Contactgegevens Secretariaat leerlingzorg

Annemieke Otterman en Dorien Carlier verzorgen de secretariële ondersteuning van de CCAT. Zij zijn telefonisch bereikbaar op maandagochtend, dinsdagochtend, donderdag en vrijdagochtend via onderstaande gegevens:

 

CCAT

Postbus 290

8000 AG Zwolle

T: 038-3031845.

E: ccat@catent.nl

 

 

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle