Medicijnverstrekking

Onze professionals hebben regelmatig te maken met leerlingen die klagen over pijn die meestal met een eenvoudig (pijnstillend) middel (aspirine/zalfje e.d.) te verhelpen is. Denk hierbij aan hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Daarnaast krijgen zij het verzoek van ouders/verzorgers om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen te verstrekken, of om medische handelingen uit te voeren. Indien een professional medicijnen verstrekt/een medische handeling verricht, dan kan hij/zij bij onoordeelkundig handelen aangesproken worden voor de veroorzaakte schade. En aansprakelijk gesteld worden of strafrechtelijk vervolgd worden…
Met het oog op de gezondheid van leerlingen én in het kader van de bescherming van onze professionals, geldt daarom binnen Catent het reglement Medicijnverstrekking & Medisch Handelen op scholen Stichting Catent.

Bekijk hieronder de beschikbare documenten

Medicijnverstrekking