Privacyverklaring

Catent vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang, en is zich bewust van de van kracht zijnde privacywetgeving . De wijze waarop Catent invulling geeft aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan goede omgaan met persoonsgegevens leest u in onze privacyverklaring, die u hier kunt downloaden.