Bestuur en RVT

Het bevoegd gezag over alle scholen ligt bij het College van Bestuur van Stichting Catent. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Hieronder vindt u de samenstelling van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

 

College van Bestuur

Het College van Bestuur is als volgt samengesteld:

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle