Onze missie is onze passie!

Onze scholen zijn educatieve instituten waar kinderen het best mogelijke onderwijs krijgen én hun talenten met verbeeldingskracht, passie en enthousiasme kunnen ontwikkelen. Onze missie: Talenten van mensen “waardeN-vol” ontwikkelen

We hebben daarbij aandacht voor:

Ruimte voor talenten

Omdat ieder mens uniek is, bieden we leerlingen en medewerkers op onze scholen continu de ruimte talenten te ontwikkelen. We laten zien dat iedereen talenten heeft en dat het de moeite waard is deze te benutten. We stimuleren leerlingen en medewerkers om vanuit een open houding nieuwe uitdagingen aan te gaan. Deze aanpak geeft hen het gevoel dat ze ergens goed in zijn. Dat je er mag zijn zoals je bent. Dit zorgt voor zelfvertrouwen en voor waardering voor de ander.

Zingeving

Zingeving biedt binnen onze scholen de mogelijkheid om leerlingen oriëntatiepunten te geven, zodat ze een relatie kunnen leggen tussen zichzelf en het hogere. Daarom geven we hen verhalen, overtuigingen, rituelen, feesten, symbolen, normen en gebruiken van onze cultuur mee. Zo ondervinden ze dat de school een plek is waar de geest van vrijheid weerklinkt in een atmosfeer van vertrouwen en openheid. Met een intellectueel en sociaal klimaat dat ruimte biedt om te worden wie ze willen zijn. Bovendien leren we leerlingen dat hun leven historische betekenis heeft en dat zij zelf geschiedenis schrijven.

Iedereen leert

Onze scholen zijn lerende organisaties die complexe zaken en problemen willen doorgronden en het eigen leren stimuleren. We sporen leerlingen en medewerkers aan om met elkaar te communiceren, om kennis en inzichten te delen, en om verantwoordelijkheid te tonen in het omgaan met kennis. Daarbij kritisch te zijn op historische en andere bronnen vinden we belangrijk. We stimuleren leerlingen en medewerkers zich goed te informeren voordat ze een oordeel vormen, en om het laatste te doen in dialoog met een ander. Ook leren we leerlingen om voor zichzelf te denken en een kritische houding aan te nemen ten opzichte van vragen die een beroep doen op de rede, geheugen of verbeelding.

Samenwerken in een gemeenschap

We denken vanuit het concept ‘de school als gemeenschap’, waarin iedereen zich opgenomen en geborgen voelt en waar gastvrijheid, kennis en waarheid worden nagestreefd. We leren leerlingen en medewerkers om kennis te omarmen en te erkennen, en om op een open en gastvrije wijze om te gaan met de medemens, ook uit andere culturen. Waarbij openheid naar elkaar centraal staat. En eerbied voor alles om ons heen. Zo creëren we een blije en dankbare houding ten opzichte van de mens en wat hij allemaal is en kan. We maken leerlingen bewust van het bijzondere in het leven. Van daaruit stimuleren we hen zich af te vragen op welke manier zij een bijdrage (willen) leveren aan de wereld. Waar mogelijk doen we dan samen met maatschappelijke instellingen.

Omgaan met verantwoordelijkheid

(Persoonlijke) verantwoordelijkheid heeft drie elementen in zich, namelijk: zelf verantwoordelijkheid dragen, daarop aangesproken (willen) worden, en een ander aanspreken op zijn/haar verantwoordelijkheid (als onderdeel van een professionele cultuur). Dit betekent dat we leerlingen en medewerkers stimuleren om met open ogen richting de toekomst te kijken, gericht op het welzijn van iedereen en daar dienstbaar aan te zijn. We wakkeren het verlangen aan om de wereld te verbeteren en onderscheid te maken in wat goed en niet goed is, en daarover kritisch na te denken. We leren leerlingen en dat ze kwetsbaar mogen zijn, waarbij wordt vergeven wat niet goed is, zodat zij opnieuw hun “taak” kunnen oppakken. Bovendien leren we hen wat het betekent om iemand aan te spreken op verantwoordelijkheid in gedrag.

Onze missie laat zich goed samenvatten in professioneel, persoonlijk en met passie.

 

 

 

 

 

 

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle