Onze missie is onze passie!

Stichting Catent is een waardegestuurde stichting en zet zich in voor diversiteit. Ons denken en doen is gebaseerd op een katholiek-christelijke overtuiging, waarbij we andere overtuigingen niet uit het oog verliezen. Onze missie luidt: ‘Talenten van mensen waarden-vol ontwikkelen’. We hebben daarbij aandacht voor:

 

Ruimte voor talenten

Kinderen krijgen de mogelijkheid om zich vanuit hun talenten te ontwikkelen tot een inlevend en sociaal persoon, met zelfrespect en een goed zelfbeeld. Ons onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften en talenten van leerlingen.

 

Respect voor verschillen

Zoveel mensen en zoveel talenten. Geen mens is hetzelfde. Daarom staan bij het aanbieden van onderwijs de individuele behoeften en talenten van de leerling centraal. En niet de leerstof. Onze overtuiging is dat verschillen tussen kwaliteiten van mensen juist kansen bieden. Laat iemand de dingen doen waar hij of zij goed in is en geef hem of haar de kans, door ruimte voor ontplooiing te bieden, om nog beter te worden.

Iedereen leert

Iedere dag dienen zich voor leerlingen én medewerkers nieuwe onderwijs-vraagstukken aan. Deze vraagstukken vragen om een adequate reactie. We benutten zoveel mogelijk elkaars kennis en ervaring en wisselen deze actief uit. Zo lossen we samen ieder vraagstuk op.

 

Samenwerken in een gemeenschap

Onze scholen zijn als het ware educatieve ondernemingen, een ontmoetingsplek in de buurt, wijk of regio, waar ook andere voorzieningen worden geboden. Samen bepalen we welke faciliteiten, en op welke wijze, we aanbieden in de vorm van een educatief partnerschap.

 

Omgaan met verantwoordelijkheid

We spreken elkaar aan op wat we wel en niet kunnen. We leren van onze fouten, opdat het de volgende keer nog beter gaat. Initiatief durven tonen, actief meedenken, vragen stellen staat bij ons op de voorgrond.

 

Onze missie laat zich goed samenvatten in professioneel, persoonlijk en met passie.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle