Strategienota 2015-2019

Onze scholen staan voor de opdracht ervoor te zorgen dat leerlingen zich zó ontwikkelen, dat zij zich op een flexibele manier aan kunnen passen in een snel veranderende omgeving. We willen dan ook de hoogst haalbare inspanningen leveren om onze leerlingen uit te laten groeien tot burgers die niet alleen voorbereid zijn op een toekomst in 2032, maar dan ook succesvol kunnen zijn. We hebben vanuit deze gedachten de strategie voor de periode van 2015-2019 opgesteld.
Lees verder in de publieksversie en in de volledige nota “Strategie 2015-2019”.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle