Toelating en schorsing/verwijdering

Onder toelating verstaan wij de inschrijving van een leerling op één van onze scholen. Het schorsen en verwijderen van kinderen van onze scholen proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Hieronder vertellen we over onze aanpak voor toelating en eventuele schorsing.

 

Toelating

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze scholen bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Als u besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek in (laten) plannen met de directeur. U krijgt tijdens dat gesprek informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via de kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat het aanmelden van uw zoon/dochter een goede mogelijkheid is, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk te doen. Of de school aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen speelt bij deze beslissing een rol. De school maakt, op basis van door het bestuur vastgesteld beleid, duidelijk om welke reden een leerling niet bij de school kan worden ingeschreven.

Wanneer dit zich voordoet kijkt de directeur met u mee naar een school die een passend antwoord kan geven op datgene wat uw zoon/dochter nodig heeft.

Schorsing en/of verwijdering

Om diverse redenen zijn onze scholen erg terughoudend om leerlingen te schorsen en verwijderen. Toch ontstaan er soms situaties op school die lijken uit te draaien op schorsing en/of verwijdering van leerlingen. Hiervoor hanteren we ons protocol “Schorsing en verwijdering”.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle