Toelating en schorsing bij Catent

Onder toelating verstaan wij de inschrijving van een leerling op één van onze scholen. Het schorsen en verwijderen van kinderen van onze scholen proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Hieronder vertellen we over onze aanpak voor toelating en eventuele schorsing.

 

Toelating

De eerste stap is een schriftelijke aanmelding volgens het bij de school gebruikte aanmeldingsformulier.  Na het ontvangen van deze aanmelding bekijkt de school of zij de leerling kunnen toelaten en begeleiden.

Mocht de school niet in staat zijn om de begeleiding te bieden die gewenst is, dan kan er sprake zijn van weigering. De aanmelding wordt dan afgewezen. De school maakt, op basis van door het bestuur vastgesteld beleid, duidelijk om welke reden een leerling niet bij de school kan worden ingeschreven. Daarbij helpt de school met het vinden van een passende oplossing en denkt mee over een geschikte plek bij een andere school.

 

Schorsing en/of verwijdering

Om diverse redenen zijn onze scholen erg terughoudend om leerlingen te schorsen en verwijderen. Toch ontstaan er soms situaties op school die lijken uit te draaien op schorsing en/of verwijdering van leerlingen. Hiervoor hanteren we ons protocol “Schorsing en verwijdering”.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle