Verwerking leerlinggegevens

Binnen organisatie-eenheden binnen onze Stichting worden er veel gegevens van en over leerlingen verwerkt. Hierbij zijn verschillende actoren betrokken zoals leerlingen (soms), leerkrachten, hun ouders/verzorgers, specialisten binnen de stichting, leveranciers, DUO, soms ook samenwerkingsverbanden. Dit maakt dat voor alle betrokkenen duidelijk moet zijn wat er met persoonsgegevens wel en niet mag worden gedaan. Het heeft te maken met privacy.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. We handelen volgens de wet en gaan daarbij behoorlijk en zorgvuldig te werk. Dat is in de tijd van nu meer dan nodig. Om die reden is er een reglement verwerking leerling gegevens binnen Stichting Catent. Het reglement (inclusief bijlagen 1, 2, 3, 4, 5 en 6) treft u hier aan.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle