Leerkracht groep 0-1

Fte 1.0, overleg parttime is mogelijk. Bij voorkeur per 1 februari (of zo snel daarna) tot 31 juli 2023

Daltonschool KBS de Kwinkslag in Slagharen richt zich op het voorbereiden van kinderen op hun persoonlijke toekomst in de maatschappij, die steeds weer sterk verandert. Onderwijs moet kinderen helpen om op een positieve manier aan de samenleving te kunnen bijdragen en om in hun latere leven verantwoorde keuzes in hun persoonlijke leven te maken. Elk teamlid weet waar de Kwinkslag voor staat en draagt dit uit in haar professionele gedrag. Wij zien kinderen, wij vertrouwen kinderen, wij geven kinderen het vertrouwen, wij respecteren kinderen, wij weten dat kinderen heel veel zelf kunnen en wij bieden veiligheid.

Wij werken en leren vanuit de volgende kernwaarden:

 • Ontwikkeling van ieders talent
 • Samenwerken vanuit gemeenschap en eigenaarschap
 • Verwonderen en vieren
 • Lerende organisatie: professionaliteit

Je wordt onderdeel van een professioneel team. Speerpunten voor de komende jaren zijn bewegend leren, scholing en implementatie EDI, executieve functies, wetenschap en techniek.

Jij biedt ons
 • Goed samenwerken
 • Enthousiasme en inzet
 • Houding van duidelijkheid en structuur naar leerlingen toe
 • Affiniteit met onze Daltonvisie en Kanjertraining
 • Sterke pedagogische en didactische aanpak
 • Positieve inslag: werken vanuit kansen
 • Affiniteit met kleuters
 • Goede communicatieve vaardigheden
Wij bieden jou
 • Prettige werkplek, waar op basis van vertrouwen met elkaar samengewerkt wordt
 • Actief en enthousiast team om mee samen te werken
 • Kwaliteitsschool met ruimte en aandacht voor ieder kind en iedere professional
 • Mogelijkheden om je te ontwikkelen en relevante scholing te volgen
 • School waar positieve aandacht is voor de kinderen, hun ontwikkeling en resultaten.
 • Goede begeleiding door IB-er en directie
 • Maatje voor de dagelijkse gang van zaken

Voor verdere informatie kun je kijken op www.kbsdekwinkslag.nl of contact opnemen met de directeur van KBS de Kwinkslag, Ingrid Heins: 0523-684768.
Je kunt z.s.m. reageren via onderstaande button.