Leerkracht groep 3/4

fte 0.4 i.v.m. zwangerschapsverlof, van 22 augustus tot 24 december 2022

De Sint Andreasschool is een kleine katholieke basisschool. We streven ernaar om binnen een veilige omgeving waar een ieder gezien wordt, hedendaags onderwijs te bieden van een hoog niveau. Om dit te bereiken, zijn we volop in ontwikkeling. We willen in de komende periode  ons onderwijs meer passend maken aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dat doen wij o.a. door ons te richten op differentiatie in de instructie. Wij zetten ICT-middelen in om de kinderen de mogelijkheid te geven op eigen tempo en niveau te werken.

Kijk voor meer informatie op www.sintandreasschool.nl

Jij biedt ons
 • Je voldoet aan de wettelijke benoembaarheidseisen
 • Je bent duidelijk en consequent en biedt structuur
 • Uitstekend klassenmanagement in een combigroep
 • Collegialiteit en een flexibele werkhouding
 • De visie van school zie je als vertrekpunt voor je onderwijs
 • Affiniteit met groep 3/4
 • Je gaat uit van handelings- en opbrengstgericht werken op basis van  onderwijsbehoeften
 • Je ziet de meerwaarde van ICT in het onderwijs en kunt dit toepassen binnen en buiten de vakgebieden
 • Je denkt oplossingsgericht en creatief
Wij bieden jou
 • Professionele werkomgeving
 • Prettige werkplek waar in vertrouwen en met open communicatie gewerkt wordt
 • Groep enthousiaste kinderen die graag met jou aan de slag gaan
 • Enthousiast team die je verwelkomt en begeleidt
 • Betrokken ouders
 • School met aandacht voor ieder kind

Informatie opvragen bij: Petra Brinkman-van de Velde, directie.andreas@catent.nl of 038 4442182. Reageer voor 14 juli 2022  via onderstaande button.

De sollicitatiegesprekken vinden z.s.m. na de sluitingstermijn plaats,