Jij biedt ons
  • Affiniteit met de onderwijssector/kinderopvangsector
  • Brede maatschappelijke belangstelling
  • Academisch denk- en werkniveau
  • Leidinggevende en bestuurlijke ervaring
  • Regionale betrokkenheid
  • Katholieke achtergrond
Sfeerbeeld

Beknopte informatie over Catent
Stichting Catent voor katholiek primair onderwijs en andere vormen van bijzonder primair onderwijs (verder omschreven als Catent) is een scholengroep met 34 scholen voor primair onderwijs en twee scholen voor speciaal basisonderwijs.
In de zomer van 2019 is de Stichting Kinderopvang Catent opgericht zodat in de scholen van Catent de ontwikkeling voor kinderen van 0 – 12 jaar ononderbroken kan worden vorm gegeven. Bij enkele scholen is inmiddels kinderopvang (BSO en dagopvang) gerealiseerd. In de komende jaren zullen andere scholen hierin volgen. Dit proces wordt vanuit Stichting Catent voortvarend en met ondernemerszin gestuurd.

Begeleiding
Marjon Roefs (Het Centrum voor Commissarissen en Toezichthouders) begeleidt de werving & selectie procedure.

Informatie
Informatie over Stichting Catent, de scholen en kinderopvang die onder haar bevoegd gezag vallen, is te vinden op www.catent.nl en www.kinderopvangcatent.nl.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie over de inhoud van de functie en over de benoemingsprocedure contact opnemen met Marjon Roefs op 06-53199219.

Download hier de profielschets.

Solliciteren

Bent u degene die Stichting Catent zoekt voor haar Raad van Toezicht? Richt dan uw sollicitatiebrief inclusief cv uiterlijk 22 oktober 2021 aan marjon.roefs@hetcct.nl

(Online) verkennende gesprekken tussen de geselecteerde kandidaten en Het Centrum CT vinden plaats op 27 of 28 oktober 2021.
(Online) gesprekken met de Benoemings- en Adviescommissie vinden plaats op 24 november 2021 vanaf 18.00 uur.
Doel is te komen tot benoeming in de RvT vergadering van 14 december 2021 en start van de nieuwe toezichthouder per 1 januari 2022.