“Aandacht voor elkaar”

De kerstperiode herinnert ons eraan om meer tijd vrij te maken voor elkaar en om te kijken naar de mensen om ons heen. “Ik zie je, je bent belangrijk voor mij, ik waardeer je” zijn woorden die weerklinken in onze leer- en leefgemeenschap. Niet alleen in woorden, maar ook in daden door actief te luisteren en begrip en aandacht te tonen. In een wereld die soms onrustig en veeleisend is, blijft het cruciaal om oog te hebben voor elkaar en samen sterk te staan.

Terwijl we het jaar 2023 afsluiten, kijken we met dankbaarheid terug op de nauwe samenwerkingen tussen onze partners, de leerlingen, hun ouders/verzorgers en onze collega’s. Zij vormen samen de basis van mooie ontwikkelingen binnen het onderwijs. Vertrouwen, relatie, respect en ruimte zijn daarbij belangrijke waarden. Dankzij de inzet en betrokkenheid van iedereen hebben we kunnen bouwen aan verdere groei en professionalisering van ons onderwijs.

Wij wensen iedereen een mooie kerstperiode en een inspirerend nieuw jaar vol groei en samenwerking.

Eddy Verrips en Jan Kroon
College van Bestuur