Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Inspraak is belangrijk. Zeker als het om de ontwikkeling van kinderen gaat. Daarom heeft Stichting Catent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die de belangen van leerlingen, hun ouders en medewerkers behartigt. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een gelijkwaardige partner van het College van Bestuur en vervult op basis van wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden een kritische, betrokken en deskundige rol.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit zowel ouders als medewerkers. Periodiek komen zij bij elkaar om te praten over het beleid en de speerpunten van Stichting Catent. De uitkomsten worden gedeeld met de medezeggenschapsraden van de scholen en indien nodig gepubliceerd op de eigen website: www.gmrcatent.nl. Contact opnemen is mogelijk door te mailen naar secretariaatgmr@catent.nl.

Bekijk het medezeggenschapsreglement