Passend onderwijs

Alle scholen van Stichting Catent bieden passend onderwijs. We zien het als onze plicht om ervoor te zorgen dat kinderen op een plek zitten waar zij het beste uit zichzelf halen. Een uitdaging, want elke leerling heeft iets anders nodig. Tegelijkertijd verdient iedereen gelijke kansen. Het expertiseteam van Stichting Catent geeft ondersteuning. We helpen scholen bij het creëren van een omgeving waar leerlingen zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. Hoe verschillend ze ook zijn.

Goede basiskwaliteit

Het expertiseteam bestaat uit ervaren onderwijsadviseurs en onderwijsspecialisten. Samen met de scholen zetten wij ons in voor een goede ‘basiskwaliteit’. We besteden aandacht aan onder meer de organisatie in de klas, de sfeer, de omgang met elkaar en de manier van lesgeven. Op basis daarvan kunnen medewerkers een aanpak kiezen die bij de situatie past. En geven we invulling aan de waarden relatie, respect, ruimte en vertrouwen.

Extra ondersteuning

Heeft een leerling extra ondersteuning nodig? Dan denken we mee. Uiteraard doen we dit in overleg en met toestemming van ouders. We verdiepen ons in de situatie en kijken hoe we de leerling het best kunnen helpen:

  • We denken mee over de begeleiding binnen de school. Soms vragen we hiervoor een ondersteuningsarrangement aan via de Catent Commissie van Arrangeren en Toewijzen (CCAT). Dit arrangement is geen kant-en-klaar-product. Samen met ouders, leerkrachten en zorgpartners bedenken we een maatwerkoplossing die bij de leerling past.
  • We verwijzen een leerling naar een andere basisschool, het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs. Voor plaatsing op een s(b)o-school dienen we bij het samenwerkingsverband een verzoek voor afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring in. Onze onderwijsadviseurs zijn betrokken bij de commissies die deze verzoeken beoordelen.

Inclusiever onderwijs

We zijn een team dat meedenkt over passende oplossingen voor kinderen, maar ook een team dat scholen proactief adviseert over een goede basiskwaliteit. Met onze kennis dragen we bij aan een rijke leeromgeving. Voor iedereen. Samen zetten we ons in voor inclusiever onderwijs. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Helma Hendriks via h.hendriks@catent.nl of 06-23407240. Zij is directeur Onderwijs & Kwaliteit.