Ons beleid

Stichting Catent zet zich in voor kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs. Dat vraagt om een duidelijk beleid en goede afspraken. Op basis daarvan kunnen we samen met ouders, medewerkers en onderwijspartners verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen.

Aanname en toelating
Zoekt u een basisschool? We kijken graag of we aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen. Alle informatie over dit proces is te vinden in ons aanname- en toelatingsbeleid.
Gedragscode
We werken nauw samen met ouders, medewerkers en onderwijspartners. We tonen respect, communiceren open en vertrouwen elkaar. Wat dit in de praktijk betekent, staat in onze gedragscode.
Informatieverstrekking
Om ouders te betrekken bij de begeleiding van leerlingen, delen onze medewerkers regelmatig informatie. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier volgens het protocol Informatieverstrekking.
Privacy persoonsgegevens
In onze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Medicijnverstrekking
We vinden het belangrijk om leerlingen te helpen. Tegelijkertijd willen we onze medewerkers beschermen. Daarom hebben we het reglement Medicijnverstrekking & Medisch Handelen opgesteld.
Klachten
Gaat er iets niet goed, dan staan we open voor een gesprek. Soms leidt zo’n gesprek niet tot de gewenste oplossing. Om ook in die situaties te kunnen helpen, hebben we een klachtenregeling.
Time-out, schorsing, verwijdering en crisisopvang
Soms blijkt dat een leerling tijdelijk, voor langere periode of definitief geen onderwijs kan volgen op een school van Catent. Lukt het niet om een oplossing te vinden? Dan nemen we maatregelen.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Vermoeden onze medewerkers dat een leerling te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling? Dan volgen ze de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Klokkenluidersregeling
Gaat er iets niet goed op algemeen, operationeel of financieel gebied, dan kunnen medewerkers dit melden. Dankzij de klokkenluidersregeling doen zij dit zonder gevaar voor hun rechtspositie.