Onze organisatie

Bij Catent wordt op een professionele manier gewerkt. We hebben een College van Bestuur, een Raad van Toezicht, ondersteunende afdelingen en medezeggenschapsraden.

Het organogram laat zien hoe Stichting Catent is georganiseerd. Het College van Bestuur heeft de dagelijkse leiding en wordt daarbij ondersteund door de afdeling Onderwijs & Kwaliteit, team Mens & Organisatie en het Bestuurssecretariaat. Onderwijsbureau Meppel helpt bij administratieve zaken.

De Raad van Toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad controleren het College van Bestuur. Zij verdiepen zich in het beleid, stellen vragen en geven advies.

Onder het College van Bestuur vallen de ruim vijfdertig scholen. Zij geven op hun eigen manier vorm en inhoud aan kwalitatief goed onderwijs dat past bij de directe omgeving. Hoewel er verschillen zijn, vormt een brede ontwikkeling het uitgangspunt. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad.