Over Catent

Catent is een katholieke stichting met meer dan vijfendertig scholen voor regulier en speciaal onderwijs in Overijssel, Drenthe, Friesland en Gelderland. Iedereen is welkom, wordt gezien en mag meedoen. We bieden een rijke leer- en leefomgeving waar leerlingen en medewerkers zich op hun eigen manier en met plezier kunnen ontwikkelen.

Ons verhaal
Bij Stichting Catent staan we open voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Met ruim zeshonderd medewerkers zetten we ons in voor kwalitatief goed onderwijs dat bij de directe omgeving past.
Onze waarden
Stichting Catent biedt een rijke leer- en leefomgeving waar leerlingen en medewerkers zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. Dat vraagt om een goede relatie, respect, ruimte en vertrouwen.
Onze visie op leren
Op onze scholen gaan we voor een brede ontwikkeling. We investeren in vitale en vaardige teams en werken intensief samen met deskundige partners. Dat doen we in een duurzame omgeving.
Passend onderwijs
Alle scholen van Stichting Catent bieden passend onderwijs. We zien het als onze plicht om ervoor te zorgen dat kinderen op een plek zitten waar zij het beste uit zichzelf halen. Een uitdaging, want elke leerling heeft iets anders nodig.
Onze identiteit
Onze identiteit is gebaseerd op zes pijlers. We helpen leerlingen en medewerkers om de buitenwereld met een open blik te bekijken, zodat ze ontdekken hoe zij met hun talenten van betekenis kunnen zijn.
College van Bestuur en Raad van Toezicht
De dagelijkse leiding van Stichting Catent is in handen van het College van Bestuur. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Onze organisatie
Bij Stichting Catent wordt op een professionele manier gewerkt. We hebben een College van Bestuur, een Raad van Toezicht, ondersteunende afdelingen en medezeggenschapsraden.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Inspraak is belangrijk. Daarom heeft Stichting Catent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die de belangen van kinderen, hun ouders en medewerkers behartigt.
Jaarverslagen
Stichting Catent ontwikkelt zich continu. In het jaarverslag legt het College van Bestuur elk jaar verantwoording af over wat er is gebeurd.