Over Catent

Catent is een katholieke stichting voor basisonderwijs waar iedereen welkom is, wordt gezien en mag meedoen. Of je nu leerling of medewerker bent, in onze leef- en leergemeenschap krijg je de kans om tot bloei te komen. Met meer dan 600 medewerkers verzorgen wij voor ongeveer 5.000 leerlingen kwalitatief goed basisonderwijs en begeleiden wij ze bij maatschappelijke thema’s als vrijheid, gelijkheid, solidariteit, gezondheid en duurzaamheid. Onze vijfendertig basisscholen (waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs) zijn verspreid over de provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe en Friesland.

College van Bestuur en Raad van Toezicht
Het bevoegd gezag over alle scholen van Stichting Catent ligt bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Hier vindt u de samenstelling van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
Jaarverslagen
2021 was voor Catent een boeiend en enerverend jaar. Covid-19 speelde een belangrijke rol in het totale maatschappelijke proces en niet in de laatste plaats binnen het onderwijs. Van alle medewerkers is in 2021 veel gevraagd. Er is sprake van een grote mate van saamhorigheid in de hele organisatie.
Organogram
Stichting Catent werkt volgens de Governance code van de PO-Raad en heeft het raad-van-toezichtmodel. Bestuur en toezicht wordt door twee verschillende organen vormgegeven. Het College van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht en staat het CvB met advies terzijde. Er is een ondersteunende staf, een directeurenberaad, en medezeggenschap krijgt vanuit ouders en personeel vorm.

Bekijk hieronder de beschikbare documenten

Het organogram van Stichting Catent
Medezeggenschap
Via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) krijgen ouders en leerkrachten de kans om formeel mee te denken over het stichtingsbeleid.