Privacy persoonsgegevens

Catent vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Daarom gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leerlingen en medewerkers.

Bekijk hieronder de beschikbare documenten

Privacyverklaring