College van Bestuur en Raad van Toezicht

College van Bestuur

De dagelijkse leiding van Stichting Catent is in handen van het College van Bestuur. Het bestuur bepaalt het beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

  • Voorzitter: de heer E.P. (Eddy) Verrips
  • Lid: de heer J. (Jan) Kroon

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert het College van Bestuur. De raad verdiept zich in het beleid, stelt vragen en geeft advies.

  • Voorzitter: mevrouw N. (Netty) Wakker, directeur-bestuurder bij Kennispoort Regio Zwolle.
  • Lid: de heer R. (Bob) ten Thij, financieel directeur bij de VDK Groep.
  • Lid: mevrouw C.M. (Chantal) Groot Kormelink, strategisch adviseur Marketing & Communicatie voor diverse opdrachtgevers.
  • Lid: mevrouw M. (Martha) Hevink-Slots, directeur dienst Strategie & Onderwijs Aventus.
  • Lid: De heer (T.) Thijs) Praamstra, toezichthouder diverse instanties.

Bekijk het reglement van de Raad van Toezicht