Time-out, schorsing, verwijdering en crisisopvang

Hoe goed iedereen zijn best ook doet, soms blijkt dat een leerling tijdelijk, voor langere periode of definitief geen onderwijs kan volgen op een school van Catent. Een directeur of het College van Bestuur kiest er dan voor om een leerling een time-out te geven, te schorsen of te verwijderen van de school. Deze maatregelen worden in sommige gevallen gecombineerd met crisisopvang.

Binnen Catent gaan we niet zomaar over tot een time-out, schorsing of verwijdering. Pas als we zeker weten dat er geen andere oplossingen meer zijn, kiezen we voor deze maatregelen.

Bekijk hieronder de beschikbare documenten

Protocol crisisopvang Beleid Time-out, schorsing en verwijdering