Onze scholen

Stichting Catent bestaat uit ruim vijfendertig scholen. We bieden regulier basisonderwijs en op twee scholen speciaal basisonderwijs. Met een team van meer dan zeshonderd medewerkers zetten we ons elke dag in voor zo’n vijfduizend leerlingen. Samen werken we aan een rijke leer- en leefomgeving waar iedereen zich met veel plezier kan ontwikkelen.

Onderwijs dat bij de directe omgeving past

Elke school van Stichting Catent is anders: onze medewerkers geven op hun eigen manier vorm en inhoud aan kwalitatief goed onderwijs dat bij de directe omgeving past. Hoewel er verschillen zijn, vormt een brede ontwikkeling het uitgangspunt. Dit betekent dat leerlingen aan de slag gaan met de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid, maar ook met maatschappelijke thema’s als vrijheid, gelijkheid, solidariteit, gezondheid en duurzaamheid.

Kinderopvang in eigen huis

We willen een plek zijn waar kinderen alle ruimte krijgen om te groeien. Daarom bieden we naast onderwijs steeds vaker kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Hierbij werken we samen met Catent Kinderopvang en kinderopvangorganisaties uit de regio. Zo bevinden kinderen zich de hele dag op één vertrouwde locatie en kunnen wij ze met ons gezamenlijke team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers optimaal begeleiden.

Peuterochtenden om alvast te wennen

Om peuters alvast een beetje te laten wennen aan hoe het is om straks écht naar school te gaan, organiseren onze scholen regelmatig peuterochtenden. Ouders/verzorgers kunnen dan samen met hun kind van 2 of 3 jaar een kijkje nemen op school en in de klas. De peuters zijn van harte welkom om samen met de kinderen uit de kleutergroep op speelse wijze kennis te maken met de school.
Klik hier voor een filmpje over de peuterochtend en om te kijken wanneer de gezamenlijke Catent-Peuterochtend wordt georganiseerd.

Lees meer over onze visie op leren

Lees meer over onze identiteit