Nieuws

Lees als eerste het laatste nieuws. Houd deze pagina regelmatig in de gaten voor nieuwsupdates.

Het coronavirus en de opening van scholen

Vanaf 11 mei 2020 mogen de scholen weer open. We hanteren daarbij het kabinetsbesluit gericht op de opening van de scholen, de door onze branche organisatie vastgestelde protocollen die al een verdere uitwerking geven van het kabinetsbesluit, en het daaraan gekoppelde aanvullende eigen beleid van Catent. Onze scholen realiseren tussen 11 mei en Pinsteren voor alle leerlingen 50% onderwijstijd in…

Lees verder
Benoeming nieuwe voorzitter College van Bestuur

Hierbij treft u een persbericht aan van de voorzitter Raad Van Toezicht betreffende de benoeming van een nieuwe voorzitter College van Bestuur.

Lees verder
Geslaagde studentendag

Voor alle studenten die stagelopen op één van de 35 basisscholen van Catent vond afgelopen maandag 2 maart een geslaagde studentendag plaats. Op basisschool De Boxem in Stadshagen was het deze dag drukker dan anders. Meer dan 70 studenten, zowel PABO-studenten vanuit de KPZ en andere opleidingen als studenten van de opleiding tot onderwijsassistent, waren aanwezig en hebben met enthousiasme…

Lees verder
Jaarplan 2020

Het bereiken en bereikbaar maken van hetgeen in onze toekomstvisie staat, daarin hebben we binnen Catent een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het vormt het uitgangspunt voor hetgeen in dit jaarplan aan acties voor 2020 wordt beschreven, met daarbij een totaaloverzicht van de bijbehorende begroting.

Lees verder
Nieuwe school !

Maandag 6 januari startte feestelijk voor Montessorischool Het Element te Hoogeveen. De symbolische overdracht aan Ceclie Servaes, de voorzitter van het bestuur van Catent vond plaats. De kinderen voerden een liedje op voor de “oud bestuurders” om hen te bedanken. Wethouder Gert Vos was aanwezig en markeerde de mijlpaal met het planten van een appelboompje. Directrice Annika van der Vaart:…

Lees verder
Stichting Kinderopvang Catent

Vanaf 12 juli 2019 is Stichting Catent Kinderopvang opgericht. Een ononderbroken ontwikkeling van kinderen kan nu in onze scholen gegarandeerd gaan worden. Op enkele locaties is dit al gerealiseerd. Voor Kinderopvang Catent is een ‘eigen’ website ontwikkeld. Bekijk hier de website kinderopvang!

Lees verder
Welkom bij Jong Catent!

Stichting Catent heeft Jong Catent opgericht voor beginnende leerkrachten die willen groeien van startbekwaam naar vakbekwaam. Ben jij ook een beginnende, gedreven en ambitieuze leerkracht? Welkom bij de club! Maak alvast kennis met Sander. Lees meer over Jong Catent.

Lees verder
Zij-instromer: “Een inspirerend traject om te bewandelen”.

‘Ik heb vanuit de journalistiek de overstap gemaakt naar het basisonderwijs. Als kind wilde ik al lerares worden en de laatste paar jaar is dat gevoel weer teruggekomen. Want ik wil heel graag meer voor andere mensen – in het bijzonder voor kinderen – betekenen. Na onder meer een geschiktheidsonderzoek, een proefles en een rekentoets, heeft Catent mij aangenomen als…

Lees verder
Interim pool

Wij zoeken met voortduring enthousiaste professionals voor onze vaste (interim)pool. Als poolmedewerker van Catent heb je dezelfde rechtspositie als alle professionals bij Catent. Je inzet is afwisselend en het leven als interim professional biedt je daardoor veel variatie. Als professional in de pool kan je op alle scholen van Catent worden ingezet, elk met een eigen aanpak, cultuur en sfeer.

Lees verder
Lees onze nieuwe brochure ‘De identiteit van Catent’

Stichting Catent wil dat kinderen een succesvolle toekomst tegemoet gaan en hun talenten “waardeN-vol” ontwikkelen. We hebben daarbij twee belangrijke pijlers: Eigentijds en kwalitatief hoogwaardig onderwijs op onze scholen. Onze identiteit, die is gebaseerd op zes kernwaarden die richtinggevend zijn voor ons handelen.

Lees verder
Stichting Catent is formeel (Academische) Opleidingsschool

Catent is een landelijk erkende ‘Opleidingsschool’. Als (Academische) Opleidingsschool is Catent formeel beoordeeld door ‘Netherlands Quality Agency’ (NQA). Uit de beoordeling komt naar voren dat het ‘samenwerkingsverband’ stichting Catent – KPZ gekenmerkt wordt door een krachtige leeromgeving, waarin opleiden, schoolontwikkeling en onderzoek goed samengaan.

Lees verder