Nieuws

Lees als eerste het laatste nieuws. Houd deze pagina regelmatig in de gaten voor nieuwsupdates.

Informatiebijeenkomsten herintreders 18 april en 23 mei

Stichting Catent geeft je, in samenwerking met Katholieke Pabo Zwolle (KPZ), de mogelijkheid om als herintreder soepel terug te keren in het onderwijs. Dat doen we door jou centraal te stellen. We bieden je een benoeming bij ons bestuur en een kort opleidingstraject bij KPZ om je kennis op te frissen. Zo begeleiden we je bij je terugkeer naar het onderwijs.

Lees verder
Aanpak taakzwaarte opgepakt!

Taakzwaarte (werkdruk) is in onderwijsland een veelbesproken thema. Binnen Catent is dit thema serieus opgepakt, en wel nadat we met alle schoolteams hebben besproken welke mogelijkheden er zijn om er daadwerkelijk iets aan te doen.

Lees verder
Interim pool

Wij zoeken met voortduring enthousiaste professionals voor onze vaste (interim)pool. Als poolmedewerker van Catent heb je dezelfde rechtspositie als alle professionals bij Catent. Je inzet is afwisselend en het leven als interim professional bied je daardoor veel variatie. Als professional in de pool kan je op alle scholen van Catent worden ingezet, elk met een eigen aanpak, cultuur en sfeer.

Lees verder
Jaarverslag 2017

Aan het eind van een kalenderjaar blikken wij terug op hetgeen we ons voor dat jaar hebben voorgenomen, passend bij onze toekomstvisie. Het resultaat is ons jaarverslag, inclusief jaarrekening.

Lees verder
Jaarplan 2019

Het bereiken en bereikbaar maken van hetgeen in onze toekomstvisie staat, daarin hebben we binnen Catent een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het vormt het uitgangspunt voor hetgeen in dit jaarplan aan acties voor 2019 wordt beschreven, met daarbij de bijbehorende begroting.

Lees verder
Lees onze nieuwe brochure ‘De identiteit van Catent’

Stichting Catent wil dat kinderen een succesvolle toekomst tegemoet gaan en hun talenten “waardeN-vol” ontwikkelen. We hebben daarbij twee belangrijke pijlers: Eigentijds en kwalitatief hoogwaardig onderwijs op onze scholen. Onze identiteit, die is gebaseerd op zes kernwaarden die richtinggevend zijn voor ons handelen.

Lees verder
Stichting Catent is formeel (Academische) Opleidingsschool

Catent is een landelijk erkende ‘Opleidingsschool’. Als (Academische) Opleidingsschool is Catent formeel beoordeeld door ‘Netherlands Quality Agency’ (NQA). Uit de beoordeling komt naar voren dat het ‘samenwerkingsverband’ stichting Catent – KPZ gekenmerkt wordt door een krachtige leeromgeving, waarin opleiden, schoolontwikkeling en onderzoek goed samengaan.

Lees verder
Nieuwe website!

We hebben een nieuwe website gelanceerd. Uitgangspunt was dat diverse doelgroepen zo eenvoudig mogelijk de weg weten te vinden naar de juiste informatie. Daarnaast is de website gebruiksvriendelijk, vindbaar en responsive. Met de Werken bij pagina willen we potentiële collega’s een zo goed mogelijk beeld geven van wat Stichting Catent te bieden heeft en hoe het werken bij Stichting Catent…

Lees verder