De nieuwe gesprekkencyclus wérkt 

Ontwikkeling en professionalisering van medewerkers op gang brengen en houden. Dat is het doel van de nieuwe gesprekkencyclus. ‘We willen een lerende organisatie zijn’, zegt adviseur HRD Gerda Boschman, die met een aantal andere HR-medewerkers en directeuren de cyclus heeft ontwikkeld. ‘Met dit nieuwe instrument verwachten we dat de medewerkers zich gesteund voelen om zichzelf te blijven ontwikkelen.’ De gesprekkencyclus is een geheel nieuw ontwikkeld, Catent-eigen instrument met een speelbord, gesprekskaarten en handige formulieren. Elke school heeft een doos.  

‘Voor kwalitatief goed onderwijs heb je goede medewerkers nodig’, zegt Gerda. ‘Het centrale punt in de gesprekken is altijd “JIJ”. Vanuit de vier Catent-waarden, de Catent-slogan en het besef dat je belangrijk bent, en gezien en gewaardeerd wordt, bepaal je je eigen ontwikkeltraject. Desgewenst kun je met een poppetje tijdens de gesprekken aangeven waar je je bevindt, of waar je het over wilt hebben. De gesprekskaarten zijn een handig hulpmiddel.’ 

De gesprekken worden gehouden volgens de visie van Evert Hatzmann. ‘Als leidinggevende “houd je je feed back”’, legt Gerda uit. ‘Je stelt je vragen, je luistert, maar je geeft geen oordeel, geen insinuaties, geen suggesties. Het gaat om een coachende manier van het gesprek voeren met een medewerker. Geen ‘afrekening’ meer, maar juist ontwikkelingsgericht. Op die manier voelen medewerkers zich veel meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling.’ 

De gesprekkencyclus is uitgeprobeerd en ervaringen zijn opgevraagd. ‘De reacties zijn positief’, zegt Gerda. ‘Men is over het algemeen zeer tevreden. Er is meer eigen regie en de gesprekken zijn gericht op het verder ontwikkelen van competenties en talenten. Als er al verbeterpunten zijn, dan gaan die vooral over praktische zaken zoals de behoefte aan meer invulruimte op de digitale formulieren.’ Jaarlijks wordt geëvalueerd of de nieuwe gesprekkencyclus werkt. 

Het instrument is handzaam, effectief en mooi vormgegeven. Gerda is trots. ‘Het is fijn dat het positief ervaren wordt en ik denk ook dat we goed werk hebben geleverd. Het staat of valt natuurlijk bij de mensen, de leidinggevende en de medewerker. Zij gaan het gesprek aan, zij brengen iets op gang.’ Zouden andere onderwijsstichtingen belangstelling voor dit instrument kunnen hebben? ‘Ik heb gekscherend geopperd om er patent op aan te vragen’, lacht Gerda. ‘Wie weet!’ 

De gesprekkencyclus in de praktijk 

De nieuwe gesprekkencyclus werkt in de praktijk precies zoals het in theorie bedacht is, constateert Moniek Soppe, directeur van rkbs St. Willibrordus in Coevorden. ‘Het gesprek is echt een gesprek. Mijn collega heeft een belangrijke rol, is als het ware gespreksleider. Als directeur luister je, ben je stil, je vraagt alleen door waar nodig. De collega wordt niet bevraagd, maar kan naast de standaard onderwerpen zelf aangeven wat ze belangrijk vindt. Het is meer wederkerig.’ Voor sommige directeuren zal de nieuwe vorm wennen zijn. ‘Ik was echter al bekend met deze vorm van gesprekken voeren, omdat ik een opleiding tot didactisch coach heb gevolgd. Deze manier van vragen stellen is daar gebruikelijk.’ 

Moniek heeft zelf bij het College van Bestuur ervaren hoe het is om op deze manier in gesprek te gaan. ‘Het gevoel dat er echt naar je geluisterd wordt, dat je gewaardeerd wordt en dat je in lead bent, is echt heel prettig. Dat maakt zo’n gesprek heel effectief en ook leuk.’ Die feedback krijgt ze ook van haar collega’s. ‘Ze geven aan dat het fijn en veilig voelt. De gesprekken zijn open en eerlijk, er mag worden gelachen, er is ruimte voor emotie. Ze gaan over schoolgerelateerde zaken, maar ook over persoonlijke dingen die belangrijk zijn voor het functioneren op school. Daarbij is het fijn dat je materiaal kunt inzetten zoals het speelbord. De één heeft het niet nodig, maar voor de ander is het een handig hulpmiddel.’